top of page

מה אוכל אותנו?

סידרה של שלושה מפגשים
על רגשות, מחשבות, אמונות, והאוכל שביניהן

אמא היתה אומרת "אל תשחקי עם האוכל".

אבל היום אנחנו מתחילות להבין שהאוכל משחק בנו.

בתפריט

 

מנה ראשונה

מתאבנים: האם הם אבן נגף או אבן דרך? 

הכוחות החיצוניים שפועלים עלינו.

אילו רק היינו יודעות!!

בואו להכיר אותם, לזהות את הפעולות שלהם עלינו

ולהבין איך ללכת בין הטיפות.

מנה עיקרית

הרגלים ומחשבות אוטומטיות מבוססות אמונה.

אמונות היסוד שלנו על עצמנו ועל העולם,

האם אנו באמת בוחרות נכון? 

 

תוספות

התוספת שתופסת -

היישר מתת המודע: רגשות, מנהגים

והשפעות נוספות.

מסלול עוקף חשיבה. 

מרגנית אייקון כחול.png
מרגנית אייקון כחול.png
מרגנית אייקון כחול.png
bottom of page