top of page

 החיים כיצירה אישית

הרצאה

רגע לפני הפרידה. לא מהחיים חלילה אלא רק מהיום הזה. מתוך ידיעה שהוא לא יחזור יותר לעולם יש לנו הזדמנות לעצום עיניים ולהרהר.

לבחון את התסריט שלפיו שיחקנו.

יהיו שיגידו - "הוא נכתב בידי כוחות היקום, אלוהים".

יהיו שיגידו - "הוא הוכתב ע"י הסביבה".

ואילו אני מציעה להביט בו ולומר "הוא נכתב בנשימותינו, בתנועותינו, ברגשותינו ומחשבותינו, במעשינו".

מהי קרמה?

מהו מקרה?

מה בין תחושת בטן למחשבה אנליטית.

ומהי 

936c03_8e699cb52573665cb10cc3374e413c97.

רגע לפני הפרידה. לא מהחיים, חלילה, אלא רק מהיום הזה -  מתוך ידיעה שהוא לא יחזור יותר לעולם,

יש לנו הזדמנות לעצום עיניים ולהרהר.

לבחון את התסריט שלפיו שיחקנו.

יהיו שיגידו - "הוא נכתב בידי כוחות היקום, אלוהים".

יהיו שיגידו - "הוא הוכתב ע"י הסביבה".

ואילו אני מציעה להביט בו ולומר "הוא נכתב בנשימותינו, בתנועותינו, ברגשותינו, מחשבותינו, ופעולותינו".

מהי קרמה?

מהו מקרה?

מה בין תחושת בטן למחשבה אנליטית.

ואיך כל זה קשור לבחירות של חיינו?

הספר הרואה בחולות - ממצוקה לצמיחה
bottom of page