top of page

אימון אישי

האימון האישי מעניק לאדם כלים פרקטיים לשינוי בחייו.

דרך המסע האימוני מוצא האדם את ערכיו הבסיסיים, מגלה דרך עצמו ודרך אחרים את חוזקותיו וחולשותיו, תר אחר חזונו וחלומותיו ובוחן את המשאבים הפנימיים והאסטרטגיים שבאמצעותם יוכל להגשים אותם.

 

באימון האישי, אנו מגלים יחד את מפתחות ההרס של המטופל שהם דפוסי התנהגות בהם הוא משתמש תדיר ואשר מביאים אותו לידיי חווית כישלון, החמצה וכאב. מתוכם ניתנת לידיו בחירה בדרכים חדשות שיניבו בחייו תוצאות רצויות.

 

האימון מתנהל דרך שיחה ועבודה עצמית בהם בוחן האדם את האספקטים השונים של חייו ומשתמש בכלים אותם הוא מקבל לאורך התהליך. כך, בכל רגע נתון יכול להבין מה משפר ומחזק את יכולותיו, ומה מחליש אותו בדרכו.

אכן, תהליך הגילוי עצמו משפיע, פעמים רבות, על מהלך הפעילות של האדם ותוצאותיו ניכרות בשטח.

bottom of page