top of page

רפואה ופילוסופיה אינדיאנית

הרפואה האינדיאנית היא רפואה שונה בתכלית מזו המוכרת לנו בעולם המערבי.

זוהי רפואה רוחנית במהותה שנועדה לשפר את הקשר שלנו עם כוחות הנשמה שלנו. 

 

התרבות האינדיאנית, כמו תרבויות עתיקות אחרות, גורסת שבני האדם הינם חלק מן 'הרוח הגדולה' שהיא האנרגיה המקיפה וממלאת אותנו. היכולת להתחבר אלייה בלב פתוח, בראש נקי, ובהקשבה, מאפשרת תהליך של ריפוי.

זוהי רפואה שמביאה להתחזקות אישית, להתעצמות ולהבנה של אדם את עצמו ואת העולם הסובב אותו- קרוב ורחוק. מאפשרת לאדם להתחבר לעולם בראיה אחרת, רחבה ועמוקה יותר. לשאוב כוחות מ"אמא אדמה" ולמצוא דרכה כוחות להתחדשות עצמית.

האנדיאנים מיחסים לעולם בעלי החיים חשיבות יתרה. כל בעל חיים מביא אל העולם סיפור, הבנה, מראָה, וכך מוגשת לנו ההזדמנות להתבונן במערכות יחסים פשוטות ומורכבות ולבחון את מטווה החיים האישי שלנו על פני כדור הארץ.

 

קלפי רפואה

אלה הם קלפים אינדאנים המביאים מסרים של בעלי חיים. דרכם אנו מגלים את התעצומות הפנימיות שבנו שבאמצעותן נוכל להגיע לאיזון והרמוניה עם עצמנו ועם העולם הסובב אותנו. יש להתייחס אל העולם כאל מאגר של ידע בלתי נדלה אליו צריך לבוא בענווה ובכבוד, להיפתח למסריו, ולהתפתח מהם.

כוחות המסרים יכולים להשפיע על בחירות בחיינו, משקפים את רגשותינו העמוקים ביותר ומראים לנו דרך לפיוס וחיבור, לסיפוק וההגשמה עצמית.

bottom of page