top of page

רפואה אנטרופוסופית

רפואה זו, מתייחסת אל האדם כאל ישות המורכבת מארבע מהויות שונות:

                                      

  1. הגוף הפיזי - מורכב מהעולם הפיזי, המינרלי.

  2. הגוף האתרי - גוף הצמיחה, בעל כוחות חיים, אחראי על כל התהליכים של הצמיחה, הגידול, והבנייה שבאדם.

  3. הגוף האסטרלי - גוף הנפש, שמכיל את כל יכולת התחושה והתנועה, הימנעות והימשכות, שמבדילות את האדם ובעלי החיים מממלכת הצומח.

  4. גוף ה'אני' - זהו היסוד האינדיבידואלי באדם. הוא מעניק לו את האנושיות שבו, את היכולת שלו להיות מודע לעצמו. גוף ה'אני' מגשים את עצמו דרך הפוטנציאל לחופש שהוא יכולת הבחירה וחיבור לתהליכים מודעים.

 

כל הגופים הללו נמצאים במערכת של קשרים מורכבים. חלקם יוצרים באדם התפתחות וצמיחה, ואחרים, אלו שמגיעים מהכוח הרוחי-נפשי של האדם, הם בעלי כוחות הרס ומרכזם הוא מערכת העצבים. בתוך מערך כוחות ההרס והבנייה, נמצא האדם חופשי לבחור את דרך חייו ומרקם בריאותו.

 

הרפואה האנטרופוסופית בוחנת את מערכת היחסים המורכבת שבין הגופים הללו והשתקפותה באיברי גוף האדם ועל סמך זה מורכבות תרופות שמבוססות על מיצוי צמחים ועיבוד של מינרלים שניתנים במינונים הומאופתיים שונים. תרופות אלו מכוונות לעורר ולחזק את כוחות הריפוי העצמיים של האדם, וכך להביא אותו למצב מחודש של בריאות.

bottom of page