top of page

רייקי - ריפוי בכפות ידיים 

'רייקי', מושג בשפה היפנית המורכב משתי מילים 'ריי' ו- 'קי'.

'ריי', משמעותה ביפנית נשמה, אנרגיה קוסמית, אינטליגנציית על, תודעה אלוהית'.

במקורות הקבליים המילה 'ריי' מופיעה כאחד מ-72 שמות האלוהים, משמעותה האנרגטית היא הסרת שנאה, כעס, תיעוב או כל רגש דומה לזה.

באמצעות השם הזה, 'ריי', ניתן להסיר רגשות שליליים מעלי ומעל אחרים.

'קִי', פירושה כוח חיים. ממש כמו 'צ'י' בסינית, 'פראנה' בסנסקריט, 'מאנה' בהוואית, וכמובן 'חַי' בעברית.

עבודה בתדר של 'רייקי' מחזקת את החיבור של האנרגיה הקוסמית עם כוח החיים.

בתהליך החניכה המתקיים בסדנא, מבוצע חיבור או ניקוי החיבור הקיים בין אנרגית ה'ריי' אל ה'קי', דרך צ'קרת הכתר אל הלב וממנה אל כפות הידיים. בסדנא לומדים לטפל בעצמנו ובאחרים, בטיפולים ארוכים או מקוצרים. לומדים להוציא כאבים, לבסס הגנות על עצמנו ועל אחרים, גם על רכושנו. לשלוח אנרגיה מיטיבה לכל אדם יקר לנו ולכל מצב שאליו נדרשת אנרגיה שכזו.

הסדנאות ברייקי מחולקת לפי רמות:

* ראשונה ושניה, מאפשרת טיפול הגנות ושליחת אנרגיה.

* רמת מסטר מטפל, מאפשרת יכולת העמקת הטיפול באחרים, ביצוע ניתוח אל-חושי, העמקת החיבור לעולם הנסתר.

* רמת מסטר מורה. הוראת הרייקי על כל הרמות.

עקרונות הרייקי:

1. רק להיום לא אכעס.

2. רק להיום לא אדאג.

3.רק היום אהיה בהכרת תודה. 

4.רק להיום אעשה א מלאכתי במסירות.

5.רק להיום אכבד את הורי, מורי, וכל יצור חי.

bottom of page