top of page

שירי יוגה - "קומולוס"

קומולוס

בהשראת סוטרא 1.6

"גישה עם ידיעה תקפה (מוקדמת) כלפי דבר, גישה עם ידיעה מוטעית (כלפי מושא ההתבוננות), המשגה או דמיון (לגבי הדבר), שינה, וזיכרון."

עוד מחשבה ועוד אחת- עוד הבנה ופיתוי של אי הבנה,

הנה גל של זיכרון ודמיון שמציף את הווייתי.

נוכחות מתעתעת.

אני נוגעת הם ממשיים,

וברגע הבא הם חומקים מידיי.

רק שברירי התאיינות זרה -

שאינם וישנם

ואני אינני וישני,

ואז,

אמת בכל."

נוספו לאחרונה
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
bottom of page